SOL.LICITUT DE PRESSUPOST

Si desitja que li siga pressupostat un servei pot complimentar el següent cuestionari, una vegada rebut li farem arribar una resposta personalitzada i sense compromís

Persona de contacte:   
Empresa/Entitat:   
Lloc d'eixida:   
Destí:   
Itinerari:   
Data d'eixida:    Hora d'eixida:   
Data d'arribada:    Hora d'arribada:   
Nº de places:   

Com desitja que li fem arribar el pressupost?

Nº de fax:   
E-mail:   

Qualsevol altra observació que desitge fer sobre el servei pot incloure-la a continuació


Quan ens siga possible li enviarem el seu pressupost